Collonil For my Bags only Clean pěna 125 ml

qr_code 81410024-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Nový
Exkluzivní, vysoce účinná pěna určená k čištění kabelek, tašek či batohů vyrobených z nejrůznějších materiálů – hladká kůže, nubuk, velur, semiš,… Celý popis

7.68 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Exkluzivní, vysoce účinná pěna určená k čištění kabelek, tašek či batohů vyrobených z nejrůznějších materiálů – hladká kůže, nubuk, velur, semiš, nappa, textil, syntetické materiály a jejich kombinace.

Signální slovo: Nebezpečí!·
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.  
Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech/Označování obsahu: neiontové povrchově aktivní látky, konzervační činidla (PHENOXYETHANOL, SODIUM PYRITHIONE), aniontové povrchově aktivní látky, parfémy
<5%


Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Módní doplňky
Typ péče Čištění
Materiál Umělá kůže - eko kůže a syntetické materiály
Druh aplikace Pěna
Produktová řada Collonil For my Bags only
Obsah 125 ml

Držte stříkací hlavu svisle dolů. Nastříkejte pěnu ze vzdálenosti cca. 1 cm na houbu nebo hadřík, nejlépe z kolekce „For my Bags only“. Rovnoměrně, krouživými pohyby, rozetřete na kabelku. Poté zbytky pěny či nečistot setřetě čistým, vlhkým hadříkem. V případě potřeby nechte česanou kůži (nubuk, velur, semiš) uschnout a následně ji zdrsněte, např. krepovým kartáčem. Hladkou kůži můžete přeleštit suchým hadříkem či leštícím kartáčkem. Upozornění: Nejprve otestujte kompatibilitu materiálu na neviditelném místě.

Gemini Plus