Lack Mousse 200 ml

qr_code 1552*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Nový
Krémová pěna, která chrání a vyživuje všechny druhy lakované kůže. Speciálně vyvážené složení zachovává lesk a pružnost materiálu. Perfektní na boty,… Celý popis

7.88 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Krémová pěna, která chrání a vyživuje všechny druhy lakované kůže. Speciálně vyvážené složení zachovává lesk a pružnost materiálu. Perfektní na boty, tašky a oblečení s lakovanými povrchy. Není vhodná na česané usně, jako je nubuk, velur či semiš.
Signální slovo:
Nebezpečí!
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro
nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.
Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech/Označování obsahu: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky
<5%Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Kožené oblečení
Typ péče Výživa a péče
Materiál Lakovaná kůže
Druh aplikace Pěna
Produktová řada Collonil Classic
Obsah 200 ml
Nanášejte vždy na suchý povrch. Po protřepání naneste pěnu na čistý hadřík a povrch s ním krouživými pohyby ošetřete. Po zaschnutí materiál přeleštěte.
Gemini Plus