Právní doložka.

Nejvyšší prioritou pro firmu Gemini Plus v.o.s. je seriozní vyřizování objednávek i případných reklamací jejích zákazníků. Stejně velký důraz firma klade i na ochranu jejich osobních dat.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Kopírování

Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) může být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou pouze za předchozího písemného svolení společnosti.Odpovědnost

Firma Gemini Plus .o.s. upozorňuje, že veškeré informace na webových stránkách jsou částečně přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti, nebo typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Firma Gemini Plus v.o.s. může proto kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Firma Gemini Plus v.o.s. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Firma Gemini Plus v.o.s. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků jež jsou nabízeny na webových stránkách, pokud je to u takových výrobků výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti Gemini Plus v.o.s. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od firmy Gemini Plus v.o.s. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. a také podle metodik Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých).


Autorská práva & Copyright

Vlastníkem domény collonil.cz je Gemini Plus v.o.s., vlastníkem obsahu (webu) je Gemini Plus .o.s., vlastníkem obsahu e-shopu (eshop.geminiplus.cz) je Gemini Plus v.o.s.

Na celý web se vztahují autorská práva. Kopírování, opisování nebo jiné napodobování obsahu bez písemného souhlasu obou vlastníků je nezákonné a může to mít trestní následky. Na některé části webu se vztahují různá autorská práva a případný trestně právní dopad může být i z jiných stran.Tvorba webu - SLIM, s.r.o.

Texty, obsah – Gemini Plus v.o.s.

Administrace - Gemini Plus .o.s.

Hosting - Gemini Plus v.o.s.

 

Právní ujednání

Výrobce a tvůrce webu nenese žádnou odpovědnost ani právní následky za obsah webu www.collonil.cz. Nikdo nesmí zasahovat do designu webu ani jiných jeho částí bez písemného souhlasu vlastníka designu, kterým je Gemini Plus v.o.s.

 

 

Technické a právní specifikace a ujednání adresářů "ftp" a "download"

Oba adresáře mohou být na doméně collonil.cz vytvořeny/nahrány a obsahovat soubory, zejména soubory .pdf a obrázky - loga.

 

Adresář "ftp" slouží k uložení dat pro čtení (katalogy, články v .pdf, atp.)

Adresář "download" slouží k uložení dat pro stahování (loga, veřejné soubory, návody).

 

Pokud není uvedeno jinak, na veškeré soubory v těchto adresářích se vztahují autorská práva výše uvedených (ods. Autorská práva & Copyright), popř třetích, ale i dalších stran, včetně stran mezinárodních.

 

 

Technické specifikace a zabezpečení

Tyto webové stránky jsou pod stálým dohledem a správou 24/7. Jsou zde naimplementovány programy, scripty a aplikace, které mají za úkol chránit celý web, ale i data zákazníků. Za celou dobu, kdy spravujeme tento web (SLIM,.s.r.o)), nikdy nedošlo k žádnému úniku dat. Denně se potýkáme s útoky a pokusy o proniknutí na server či do struktury webu. I díky tomu se zdokonalujeme v zabezpečování nejen tohoto webu. Tento web např. využívá následující známá, ale účinná zabezpečení.

Gemini Plus