Carbon Lab Cleaning Foam 125 ml

qr_code 81411010-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Nový
Čistící pěna s vysokou účinností, speciálně vyvinutá pro ošetření tenisek a sportovních bot. Použít ji však lze i na ostatní typy bot. Čistí rychle,… Celý popis

7.68 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Čistící pěna s vysokou účinností, speciálně vyvinutá pro ošetření tenisek a sportovních bot. Použít ji však lze i na ostatní typy bot. Čistí rychle, snadno a přitom do hloubky. Je použitelná na všechny materiály.

Signální slovo: Nebezpečí!
Standardní věty o nebezpečnosti: H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.
Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech/Označování obsahu: neiontové povrchově aktivní látky, konzervační činidla (PHENOXYETHANOL, SODIUM PYRITHIONE), aniontové povrchově aktivní látky, parfémy<5%

Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Sneakers - tenisky
Typ péče Čištění
Materiál Umělá kůže - eko kůže a syntetické materiály
Druh aplikace Pěna
Produktová řada Collonil Carbon Lab
Obsah 125 ml
Nádobku držte svisle hlavou dolů a naneste pěnu na houbu/hadřík (pro hladkou kůži) nebo na kartáček (pro semiš/nubuk/textil). Rovnoměrně krouživými pohyby rozetřete čistící pěnu na obuv. Poté odstraňte nečistoty a zbytek pěny čistým, vlhkým hadříkem. Nechte zaschnout. Semiš/nubuk můžete zdrsnit krepovým kartáčkem a hladkou kůži přeleštit suchým hadříkem.
Gemini Plus