Potřebujete poradit
+420 602 625 621 - centrála
 expedice@collonil.cz
+420 777 700 305 - zkušený odborník  - péče o materiály
tomas23vins@gmail.com

0 Kč

Carbon Lab Cleaning Foam 125 ml

Carbon Lab Cleaning Foam 125 ml
Novinka

172 Kč (6,88 €)

142 Kč bez DPH (5,68 €)

Kód8141*000-NEUTRAL
Značka: COLLONIL
Obsah125 ml

Popis:

Pěna s vysokou čisticí účinností. Čistí rychle,snadno a přitom do hloubky. Je použitelná na všechny materiály.Standartní věty o nebezpečnosti: H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout....

Více informací

Počet kusů
Skladem: více než 5 kusů

termín dodání 2-5 dní

Popis produktu

Pěna s vysokou čisticí účinností. Čistí rychle,snadno a přitom do hloubky. Je použitelná na všechny materiály.

Standartní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Povinné informace Carbon Foam

Upozornění: Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. 
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 

Obsahuje:
5 % a více, ale méně než 15 % alifatické uhlovodíky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, D-LIMONEN, CITRAL, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE, 2 BROMO-2NITROPROPAN-1,3-DIOL.

Informace o ingrediencích podle nařízení o detergentech: AQUA; BUTAN; PROPAN; ISODECANOLETHOXYLAT; MASTNÉ ALKOHOLY, ALKOXYLATED; LAURETHSULFÁT SODNÝ; UNDECETH-40; C12-15ROZVĚTVENÉ A LINEÁRNÍ, ETHOXYLOVANÉ ALKOHOLY. DIETHYLHEXYL SULFOSUCCINATE SODNÝ; P TOLUENSULFONÁT sodný; PARFÉMY; D-LIMONEN; CITRAL; BENZISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; OCTYLISOTHIAZOLINONE; 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL

Videa

Video Carbon Foam