Collonil Stretch Classic 100 ml

qr_code 1521*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Speciální pěna, která roztahuje a trvale odstraňuje tlačící místa v obuvi. Perfektní pomocník při obouvání nových kožených bot. Vhodná na všechny… Celý popis

6.54 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Speciální pěna, která roztahuje a trvale odstraňuje tlačící místa v obuvi. Perfektní pomocník při obouvání nových kožených bot. Vhodná na všechny druhy usní.
Signální  slovo: Nebezpečí!
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Sneakers - tenisky
Typ péče Výživa a péče
Materiál Maštěná a voskovaná kůže
Druh aplikace Pěna
Produktová řada Collonil Classic
Obsah 100 ml
Po protřepání pěnu naneseme zevnitř na místa, kde tlačí. Poté okamžitě začněte v obuvi chodit a nakonec ji nechte usušit pomocí napínáku na obuv, aby byl účinek optimalizován. Podle potřeby možno opakovat.
Gemini Plus