Collonil Stretch Classic 100 ml

qr_code 1521*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Speciální pěna, která roztahuje a trvale odstraňuje tlačící místa v obuvi. Perfektní pomocník při obouvání nových kožených bot. Vhodná na všechny… Celý popis

160 Kč

skladem 

Snažíte se přidat do košíku více kusů než máme skladem.
Zobrazit varianty

Speciální pěna, která roztahuje a trvale odstraňuje tlačící místa v obuvi. Perfektní pomocník při obouvání nových kožených bot. Vhodná na všechny druhy usní.
Signální  slovo: Nebezpečí!
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Značka COLLONIL
Ošetřovaný produkt Sneakers - tenisky
Typ péče Výživa a péče
Materiál Maštěná a voskovaná kůže
Druh aplikace Pěna
Produktová řada Collonil Classic
Obsah 100 ml
Po protřepání pěnu naneseme zevnitř na místa, kde tlačí. Poté okamžitě začněte v obuvi chodit a nakonec ji nechte usušit pomocí napínáku na obuv, aby byl účinek optimalizován. Podle potřeby možno opakovat.
Gemini Plus