Potřebujete poradit
+420 384 326 137
+420 777 700 306
jindrich@collonil.cz

0 Kč

Collonil Soft Cleaner

Collonil Soft Cleaner

159 Kč (6,26 €)

131 Kč bez DPH (5,16 €)

Kód1562*000-NEUTRAL
Značka: Collonil
Obsah200 ml

Popis:

  Čistící pěna na velurovou a semišovou useň, textilní materiály včetně umělého veluru vhodný na  obuv, oděvy, galanterii a oděvy  Standardní věty o nebezpečnostiH222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.Pokyny pro bezpečné zacházeníP101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P210 Chra...

Více informací

Počet kusů
Skladem: ano

 

 • Čistící pěna na velurovou a semišovou useň, textilní materiály včetně umělého veluru
 • vhodný na  obuv, oděvy, galanterii a oděvy 
 • Standardní věty o nebezpečnosti
  H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  Pokyny pro bezpečné zacházení
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
  P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
  P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

  Obsahuje : alifatické uhlovodíky 15-30%
  aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky

   

  Collonil Soft Cleaner