Potřebujete poradit
+420 602 625 621 - centrála
 expedice@collonil.cz
+420 777 700 305 - zkušený odborník  - péče o materiály
tomas23vins@gmail.com

0 Kč

For my Bags only - Protect sprej 200 ml

For my Bags only - Protect sprej 200 ml
Novinka
TOP

174 Kč (6,96 €)

144 Kč bez DPH (5,76 €)

Kód1822*002-NEUTRAL
Značka: COLLONIL
Obsah200 ml

Popis:

Vysoce kvalitní impregnační a ochranný sprej na kabelky z nejrůznějších materiálů – hladké kůže, nubuku, veluru, semiše, jemné a starožitné kůže, nappy, textilu i syntetických materiálů. Poskytuje trvalou ochranu proti vlhkosti a pronikání nečistot do hloubky materiálu. Pečuje o Vaši kabelku díky vyvážené kombinaci vysoce kvalitních účinných látek. Osvěžuje barvy, zachovává původní vzhled a při pravi...

Více informací

Počet kusů
Skladem: více než 5 kusů

termín dodání 2-5 dní

Popis produktu

Vysoce kvalitní impregnační a ochranný sprej na kabelky z nejrůznějších materiálů – hladké kůže, nubuku, veluru, semiše, jemné a starožitné kůže, nappy, textilu i syntetických materiálů. Poskytuje trvalou ochranu proti vlhkosti a pronikání nečistot do hloubky materiálu. Pečuje o Vaši kabelku díky vyvážené kombinaci vysoce kvalitních účinných látek. Osvěžuje barvy, zachovává původní vzhled a při pravidelném používání prodlužuje životnost Vaší kabelky.

Signální slovo:
Nebezpečí!
Standardní věty o nebezpečnosti: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje podráždění kůže. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení. Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Vyvarujte se vdechování výparů/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zlikvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje: Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické látky, < 5 % n-hexanu.

Povinné informace my BAGs Protect

NEBEZPEČÍ Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje podráždění kůže. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení. Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Vyvarujte se vdechování výparů/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zlikvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsahuje: Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické látky, < 5 % n-hexanu.