Collonil Shoe Cream 50 ml

qr_code 3683* branding_watermark COLLONIL
Výpredaj
Impregnační a ošetřující krém s Nano efektem na obuv z hladké kůže. Vhodný také na High-Tex materiály s klimamembránou. Zachovává kůži prodyšnou a… Celý popis

4.92 €

3.44 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Impregnační a ošetřující krém s Nano efektem na obuv z hladké kůže. Vhodný také na High-Tex materiály s klimamembránou. Zachovává kůži prodyšnou a vyživenou.

Signální slovo: Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování: methylisothiazolinone.
Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

 

Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Boty
Typ péče Výživa a péče
Materiál Hladká kůže
Druh aplikace Krém a vosk
Produktová řada Collonil Classic
Obsah 50 ml
Před samotnou aplikací lehce zmáčkněte drobné barevné tlačítko uprostřed molitanového aplikátoru, mírně zmáčkněte tubu a vytlačte potřebné množství krému na povrch aplikátoru. Krém naneste krouživými pohyby rovnoměrně na ošetřovaný materiál. Nechte zaschnout. V případě potřeby přeleštěte suchým hadříkem. Před aplikací vyzkoušejte kompatibilitu materiálu na neviditelném místě.
Gemini Plus