Potřebujete poradit
+420 602 625 621 - centrála
 expedice@collonil.cz
+420 777 700 305 - zkušený odborník  - péče o materiály
tomas23vins@gmail.com

0 Kč

Collonil Shoe fresh sprej 100 ml

Collonil Shoe fresh sprej 100 ml

182 Kč (7,28 €)

150 Kč bez DPH (6,00 €)

Kód7611*000-NEUTRAL
Značka: COLLONIL

Popis:

Osvěžující deodorant do obuvi boty s hygienickou formulí eliminuje nepříjemný zápach a zajišťuje v botě příjemnou svěžest. Signální slovo: Nebezpečí!Standardní věty o nebezpečnosti:H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.  ...

Více informací

Počet kusů
Skladem: více než 5 kusů

termín dodání 2-5 dní

Popis produktu

Osvěžující deodorant do obuvi boty s hygienickou formulí eliminuje nepříjemný zápach a zajišťuje v botě příjemnou svěžest.

Signální slovo: Nebezpečí!

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 

Povinné informace Shoe Fresh

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Složení: není požadováno

Informace o detergentech: není požadováno