Collonil Nanocream 50 ml

qr_code 3682 branding_watermark COLLONIL
Impregnační a ošetřující krém na obuv z hladké kůže. Je vhodný také na High-Tex materiály s klimamembránou. Díky NANO technologii zajišťuje vysokou… Celý popis

155 Kč

skladem 

Snažíte se přidat do košíku více kusů než máme skladem.
Zobrazit varianty

Impregnační a ošetřující krém na obuv z hladké kůže. Je vhodný také na High-Tex materiály s klimamembránou. Díky NANO technologii zajišťuje vysokou míru ochrany proti vlhkosti, a přitom zachovává prodyšnost materiálu. Vyživující látky dodají ošetřovanému materiálu potřebnou výživu. V kombinaci s impregnací Collonil Nanopro dosáhnete maximální účinnosti.

Upozornění: Nejdříve naneste na obuv krém a pak nastříkejte impregnaci!

Signální slovo: Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování: methylisothiazolinone.
Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

 

Značka COLLONIL
Ošetřovaný produkt Boty
Typ péče Výživa a péče
Materiál Hladká kůže
Druh aplikace Krém a vosk
Produktová řada Collonil Nano Tech
Obsah 50 ml
Před samotnou aplikací odstraňte z ošetrovaného materiálu hrubé nečistoty. Lehce zmáčkněte tubu a vytlačte potřebné množství krému na povrch aplikátoru. Naneste krouživými pohyby rovnoměrně na ošetřovaný materiál. Nechte zaschnout. Poté přeleštěte suchým hadříkem. Před aplikací vyzkoušejte kompatibilitu materiálu na neviditelném místě.
Gemini Plus