Potřebujete poradit
+420 602 625 621 - centrála
 expedice@collonil.cz
+420 777 700 305 - zkušený odborník  - péče o materiály
tomas23vins@gmail.com

0 Kč

Collonil BOOM Fresh 100 ml

Collonil BOOM Fresh 100 ml
Novinka

150 Kč (6,00 €)

124 Kč bez DPH (4,96 €)

Kód5304*000
Značka: COLLONIL
Obsah150 ml

Popis:

BOOM! Fresh je vysoce učinný organický pohlcovač zápachu, pro svěží hygienickou vůni Vaší obuvi, která Vás bude provázet celý den. Svěží mentol a silný blokátor zápachu Vám zajistí svěží pocit a dokonalé pohodlí. Je vhodný na všechny materiály. Bez hnacích plynů.Signální slovo: Nebezpečí! Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodliv...

Více informací

Počet kusů
Skladem: více než 5 kusů

termín dodání 2-5 dní

Popis produktu

BOOM! Fresh je vysoce učinný organický pohlcovač zápachu, pro svěží hygienickou vůni Vaší obuvi, která Vás bude provázet celý den. Svěží mentol a silný blokátor zápachu Vám zajistí svěží pocit a dokonalé pohodlí. Je vhodný na všechny materiály. Bez hnacích plynů.

Signální slovo: Nebezpečí! Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Povinné informace BOOM! Fresh

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně oči vyplachujte vodou. Pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Obsah/nádobu zlikvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s místními předpisy.